top of page

Huisregels

... voor Croes Moeke

Deze huisregels hebben als doel om Croes Moeke als een veilig en gastvrij café te kunnen exploiteren. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels moeten direct worden opgevolgd. Met klachten kun je je richten tot de medewerkers. Bij overtreding van de huis- en gedragsregels, mogen onze medewerkers je uit het café verwijderen. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.

 

 • Er liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk

 • Je bent verplicht een consumptie te bestellen. Je mag die consumptie slechts binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen naar Croes Moeke

 • Eigendommen van ons café mogen niet mee naar buiten worden genomen; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen word je geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing

 • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen

 • Gevonden voorwerpen die niet jouw eigendom zijn dien je in te leveren bij een van de medewerkers

 • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld

 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden

 • Het is verboden om binnen te roken. Dit geldt ook voor de toiletten. Een overtreding geconstateerd door Keuringsdienst van Waren a € 300,00 wordt direct verhaald bij de gebruiker

 • Elke vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden

 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd

 • Toiletruimten zijn alléén bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan

 • De toegang tot Croes Moeke kan je geweigerd worden als je aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen

 • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen

 • Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en de toegang voortaan ontzegd. Constatering van strafbare feiten worden te allen tijde bij de Politie gemeld

 • Heb je klachten, van welke aard dan ook? Meldt ze onmiddellijk aan een medewerker. Klagen na afloop heeft geen zin.

 

Huisregels © Croes Moeke - nov. 2017

bottom of page